Hos Norup Handelsbetingelser - Hos Norup

Handelsbetingelser

 

1. Generelle betingelser

Når der afgives ordre på www.hosnorup.dk indgår du aftale med:

Up-motivation

Roskildevej 46

DK – 2000 Frederiksberg

 

CVR: 15859644

 

Email: info@hosnorup.dk
Telefon: +45 40 19 14 30

Disse handelsbetingelser gælder for alle ydelser solgt på www.hosnorup.dk (herefter kaldet ”hjemmesiden”) drevet af enkeltmandsvirksomheden Up-motivation. Hos Norup er et kontorhotel, der tilbyder booking af forskellige lokaler som nærmere beskrevet nedenfor.

Alle bookinger af henholdsvis kursuslokaler, samtalelokaler og møderum finder sted gennem hjemmesidens bookingsystem.

Vi forbeholder os retten til at annullere bookinger i hvis der er sket en utilsigtet fejl på hjemmesiden som f.eks. en betalingsfejl, hvis brugerens betalingsoplysninger ikke kan verificeres eller ikke er korrekte eller såfremt vi har mistanke om, at din ordre er afgivet i ond tro eller i relation til ulovlige aktiviteter. Brugeren underrettes når der foretages annullering af bookinger.

 

2. Priser og Betaling

Alle priser på hjemmesiden er angivet i danske kroner (DKK) eksklusiv moms. 25 % moms tillægges automatisk bookingen i kurven, inden betalingen gennemføres. Når der foretages bookinger på hjemmesiden, vil det skyldige beløb blive trukket på registrerede betalingskort samme dag.

Vi modtager betaling med Visa, Mastercard samt MobilePay. Virksomheden dækker eventuelle gebyrer der opkræves i forbindelse med betalingen.

 

3. Fortrydelsesret

Grundet ydelses karakter er der ikke fortrydelsesret/returret på vores ydelser, men vær opmærksom afbestillingsbetingelserne beskrevet nedenfor.

Der gælder forskellige regler afhængigt af hvilken type lokale der bookes. Bemærk at der gælder særlige regler afhængigt af hvilke type lokale der er tale om.

 

4. Samtalelokaler eller møderum

Ved booking af samtalelokaler eller møderum trækkes det totale skyldige beløb automatisk på dit registrerede betalingskort, umiddelbart efter afgivelsen af ordren.

Samtalelokaler og møderum bookes som enkelt-timer, af minimum 60 minutters varighed.

Bookinger under 3 timers varighed kan aflyses indtil 24 timer før starttidspunktet for den pågældende booking.

Såfremt der er foretaget en booking der overstiger 3 på hinanden følgende timer skal aflysning senest finde sted 8 dage før den pågældende bookings starttidspunkt.

Ved afbestilling senere end de ovenfor angivne tidspunkter refunderes det indbetalte beløb ikke.

 

 

5. Kursuslokaler

Ved booking af kursuslokaler trækkes et bookinggebyr svarende til 25% af lejen, automatisk på dit registrerede betalingskort, umiddelbart efter afgivelsen af ordren.

Restbeløbet skal betales senest 30 dage før pågældende bookings starttidspunkt.

Brugeren vil modtage en påmindelse på mail om at betale restbeløbet 15 dage forinden forfaldsdagen.
Foretages bookingen mindre end 30 dage før den pågældende bookings starttidspunkt vil det totale skyldige beløb skulle betales straks. Bemærk: Ved afbestilling af bookinger foretaget mindre end 30 dage før pågældende bookings startstispunkt refunderes beløbet ikke.

Ved afbestilling af kursuslokaler refunderes bookinggebyret ikke. Ved afbestilling senere end det ovenfor angivne tidspunkt refunderes det indbetalte beløb ikke.

 

6. Afbestillingsregler

Brugeren skal selv aktivt fjerne sine bookinger på hjemmesiden samt oplyse at bookingerne er blevet fjernet fra bookingkalenderen enten via tlf. + 45 40 19 14 30 eller via email: info@hosnorup.dk Brugeren bedes oplyse hvilke bookinger der er tale om.

Fjernes bookingen ikke rettidigt hæfter brugeren for det fulde beløb.

Ved rettidig afbestilling refunderes det indbetalte beløb til brugeren på det betalingskort, hvorfra indbetaling fandt sted. Bemærk dog, at bookinggebyr for leje af kursuslokaler ikke refunderes.

Såfremt brugeren ønsker at foretage en ny booking som erstatning for den rettidigt afbestilte booking, kan dette ske efter aftale med os. Hvis dette ønskes, bedes det oplyst i forbindelse med afbestillingen.

 

7. Reklamationsret

Reklamation skal ske inden for rimelig tid.

 

8. Privatlivspolitik

Når vores handelsbetingelser accepteres samtykker brugeren samtidig til behandling af deres persondata.
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der informerer brugeren om hvordan deres data behandles.

Selskabet Up-motivation er dataansvarlig, og sikrer, at brugerens persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

De data vi anvender, omfatter: *

Alt data indsamles udelukkende med det formål at behandle brugerens køb og levere vores ydelse. Vi behandler udelukkende data der er relevant og nødvendig til dette formål.

Vi kontrollerer, at de persondata vi behandler, ikke er urigtige eller vildledende og opdaterer persondata løbende.
Brugerens persondata slettes når det ikke længere er nødvendig for vores forretningsdrift.
Vi videregiver ikke brugerens persondata. Såfremt vi alligevel er retligt forpligtet til at videregive persondata, indhentes samtykke ikke.

Brugeren har til enhver adgang til at få oplyst hvilke persondata vi behandler om denne, hvor de stammer fra og hvordan vi behandler dem.

Brugeren har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Brugeren skal henvende sig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består og hvordan de kan rettes. Såfremt brugeren henvender sig til anmodning om at få rettet eller slettet persondata, vil vi undersøge om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringerne eller sletningen så hurtigt som muligt.

Brugeren har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dennes persondata.
Alle henvendelser vedrørende vores behandling af persondata modtages via vores kontaktoplysninger som findes under afsnit 1.

 

0
    0
    Din kurv